O Nama Metode rada Organizacija Planovi Standardi Linkovi Kontakt Novosti
Stranica je u fazi izrade, neki od podataka trenutno nisu dostupni! Zahvaljujemo na strpljenju.

O nama Ostala dokumenta

ISTORIJAT

Polovinom prošlog veka poljoprivredna proizvodnja u Srbiji postupno sa ekstenzivnog nacina prelazi na intenzivan nacin proizvodnje. Posebno je bila izražena u stocarstvu promenom rasnog sastava i povecanjem broja žitovinja. Primitivne rase domacih životinja zamenjuju se kulturnim rasama.

Ovaj novi rasni sastav dovodi do intenzivne proizvodnje cime se ukazuje potreba za ozbiljnijim pracenjem zdravstvenog stanja životinja a posebno zaraznih bolesti.
Zato Vlada Narodne Republike Srbije 22.03.1952.godine /“Sl.glasnik“ br. 11) donosi Uredbu o osnivanju veterinarsko-dijagnostickih stanica u 6 gradova Srbije. Jedan od tih gradova bio je i Požarevac.
Na osnovu navedene Uredbe 1953. godine u oviru stocarsko-veterinarske stanice formira se odeljenje dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti.

Godinu dana kasnije prerasta u samostalnu dijagnosticku stanicu.
Posle deset godina samostalnog rada 1964.godine pripaja se Centru za unapredenje poljoprivrede Požarevac u cijem okviru radi do 1969. godine. Te godine dijagnosticka stanica integriše se sa Veterinarskim institutom - Beograd u cijem sastavu ostaje do 1988. godine.
Po odvajanju od Veterinarskog instituta - Beograd radi kao samostalna institucija pod imenom Regionalni veterinarski zavod „Požarevac“.

Usvajanjem Zakona o veterinarstvu 1991. godine („Sl.glasnik“ 37/91) Regionalni veterinarski zavod „Požarevac“ postaje državna ustanova i posluje pod imenom Veterinarski specijalisticki institut „Požarevac“ koji nosi i danas iako je novim Zakonom o veterinarstvu 2005.godine („Sl.glasnik“ 91/05) predviden novi naziv i to Veterinarsko-specijalisticki zavod „Požarevac“.

VIZIJA I MISIJA VSI „POŽAREVAC

  Detaljnije...

Opšta pravila poslovanja

  Detaljnije...

TERITORIJA (EPIZOOTIOLOŠKO PODRUCJE)

  VSI „Požarevac“ pokriva teritoriju od 5.113.km² koju cine teritorije dva okruga (Branicevski i Podunavski) ili 11 opština. Jednu trecinu teritorije zauzima ravnicarski a dve trecine brdsko-planinski deo.

Brojno stanje domacih životinja:

 Goveda
60.000
 grla
 Ovce
85-90.000
 grla
 Koze
5000
 grla
 Svinje
200.000-250.000
 grla
 Konji
400-500
 grla
 Psi
70.000-90.000
 pasa
 Živina
1.500.000-2.000.000
 jedinki

Brojno stanje domacih životinja na epizootiološkom podrucju VSI „Požarevac“ iz godine u godinu varira. Tako poslednjih godina prosecan broj bio bi:

 Mlekare
9
 Klanice
18
 Prerada mesa
9
 Mešaone stocne hrane
12DELATNOST VSI „POŽAREVAC“
 
 • Pracenje epizootiološke situacije
 • Predlaganje mera za sprecavanje, otkrivanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih i prazitskih bolesti
 • Laboratorijska dijagnostika u veterini
 • Laboratorijska isptivanja zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog porekla
 • Mikrobiološki pregled hrane za životinje
 • Sprovodenje mera za povecanje plodnosti životinja
 • Promet lekova, vakcina, dijagnostikuma i sredstava za DDDDD.


SARADNJA
 

VSI „Požarevac“ u svom radu ima dobru saradnju sa:

 • Upravom za veterinu
 • Terenskom veterinarskom službom
 • Republickom veterinarskom inspecijom
 • Veterinarskim fakultetom
 • Veterinarskim Naucnim i specijalistickim institutima
 • Zavodom za javno zdravlje ljudi
 • Farmerima i držaocima životinja i stocarskim udruženjima
 • Klanicama, mlekarama i mešaonama stocne hrane
 • Centrom za V.O. u Velikoj Plani
 • Poljoprivrednom službom
 • Poljoprivrednim školama
 • Organima lokalne samouprave
 
design by Anthill.co.rs